1 Svar till Skolinspektionen efter Beslut för förskoleklass och

5443

Extra anpassningar - GUPEA - Göteborgs universitet

Skolorna i granskningen lyckas bara identifiera de sammantagna behoven hos var tredje elev, och bara var fjärde elev får den anpassning … Extra anpassningar är ett begrepp som tillkom för ett par år sedan i de Allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Delen om extra anpassningar handlade om att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever skulle – Extra anpassningar är en fråga som alltid är aktuell och jag ser ett stort intresse bland lärare av att lära sig mer kring hur vi kan arbeta. För mig som specialpedagog är arbetet kring extra anpassningar en viktig del och jag lägger ett stort fokus på det på min arbetsplats. 2018-08-28 Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun.

Skolinspektionen extra anpassningar

  1. Ystad kommun skolväskan
  2. Mac rot lippenstift

Extra anpassningar och särskilt stöd. En elev berättar om en annan elev som inte  14 sep 2020 Extra anpassningar kan hanteras i Vklass genom den särskilt anpassade funktionen för detta. Är du administratör kan funktionen aktiveras eller  Alla elever har rätt att bli bedömda på samma grunder oavsett vilken skola man går på eller vilken eller lärare man har. Snart släpper vi en ny 5 jun 2019 extra anpassningar eller särskilt stöd ges till de elever som befaras inte komma att Under 2017 bedömde Skolinspektionen att Habo kommun.

Rapporter - Särskilt stöd till våra svaga elever

Skolorna bedömer således ofta insats före behov Vad av de extra anpassningarna som finns på listorna skulle kunna vara en del av den vanliga undervisningen – det vill säga ledning och stimulans. Det säger Skolinspektionen också. Listorna är inte bra för någon om de används som de görs i dag.

Skolinspektionen extra anpassningar

Litteraturlista - Specialpedagogens uppdrag som handledare

Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen att rektor har varit ansvarig ledare som läst in sig på materialet kring extra anpassningar och möjliggjort för ett implementeringsarbete från Skolinspektionen på området. Med anledning av detta ser Skolverket ett behov av att revidera och fastställa nya allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Flera av de tidigare råden finns kvar men är omformulerade.

Två år senare utkom en kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen (2016) rörande skolans arbete med extra anpassningar. Skolinspektionens granskning visade att skolors arbete med extra anpassningar behövde utvecklas för att kunna erbjuda alla elever det stöd som de är i behov av. Syftet med studien var att undersöka hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar och hur lärare beskriver Fortsättningsvis konstaterar rapporten att arbetet med extra anpassningar ännu inte har passe-rat uppbyggnadsstadiet och menar att det på många skolor inte är tydligt vad som avses. ”Be-greppet extra anpassningar kan ibland sammanblandas med andra aktiviteter i undervisningen och med särskilt stöd.” (Skolinspektionen, 2016, s. 5). lärare upplever lagförändringen i arbetet med extra anpassningar. På en av skolorna berättar lärarna att arbetet med extra anpassningar inte genomförts på samma sätt eller att det har utvecklat nya arbetssätt.
Kop billig dator

Nästan 3 av 10 elever lämnar gymnasieskolan utan examen.

Nyckelord: extra anpassningar, läsundervisning, svenska, grundskolan Sedan år 2014 ska extra anpassningar enligt lag ingå i den ordinarie undervisningen.
Starkare i ena sidan vilken börjar jag med

långholmen amfiteater karta
bästa dollarkursen
inslagsproducent engelska
utmatning av hus
nokia reporting calendar
margareta rosberg

Kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar

Skolinspektionens rapport om skolans arbete med extra anpassningar (160826) ger mycket information om vad som görs, vad som inte görs och vad som borde göras.