au_20140528 pdf 1355 kb - Regionala

3635

SUNDBYBERGS STADSHUS AB Tertialbokslut 2 med

Söderköpings kommun. 2018-08-31. Page 2. 2 (43). Innehållsförteckning. 1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH UPPDRAG TILL NÄMNDERNA. Tertialbokslut 1 | Kommunledningskontoret | 2020-05-11.

Tertialbokslut

  1. Osynliga jobb stockholm
  2. Svensk skola i kina
  3. Utbud efterfrågan kurva
  4. Avanza 75 pension
  5. Stå som ägare på annans bil
  6. Native integration svenska
  7. Pensionspengar dödsfall
  8. Buffertar kemi 1
  9. Big sky mt zip code

Årsvis. Närarkiv. 10 år Pappers- Årsvis. Systematisk i pärm. återvinning. Fakturajournal Närarkiv 10 år Tertialbokslut för tätare uppföljning n Tertialbokslut, det vill säga bok- slut var fjärde månad, har införts vid Uppsala universitet för att utveckla den interna ekonomiska uppföljningen.

SUNDBYBERGS STADSHUS AB Tertialbokslut 2 med

Liljefors. Peter Kvist. Handling bifogas.

Tertialbokslut

Tidplan bokslut - Uppsala University

Checklista T3 2020-12-31 (270 Kb) Bokslutskalender årsbokslut 2020 (2035 Kb) Presentation Ekonomiinformation årsbokslut 2020-11-26 (2716 Kb) Ekonomiinformation tertial 2 per 31 augusti NORDMALINGS KOMMUN 1 Tertialuppföljning jan - apr 2014 Resultaträkning Utfall Utfall Budget Budget Prognos jan - apr jan - apr jan - apr Budget-helår helår Budget- (löpande prisnivå,tkr) 2013 2014 2014 avvikelse 2014 2014 avvikelse Verksamhetens intäkter 34 203 30 226 29 337 889 85 958 85 958 0 Verksamhetens kostnader -157 458 -152 014 -150 820-1 194-461 632 -461 032 600 I staden som helhet görs tertialbokslut vanligtvis vid två tillfällen – per siste april och per siste augusti. I samband med detta görs även en prognos för hela året, för att det ekonomiska läget ska kunna fastställas och eventuella åtgärder kunna vidtas från stadens ledning. I … Tertialbokslut januari - april 2015 - material till Uppsala kommun. Organisation: Räddningsnämnden Mötesdatum: 26 maj 2015. Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp.

Här rapporterar du in: Inom redovisning är ett delårsbokslut (delårsrapport) ett förenklat bokslut som upprättas för en kortare period, t ex för ett halvår eller ett kvartal. Företag med minst 200 anställda eller med tillgångar som enligt de två senast balansräkningarna överstiger 1 000 prisbasbelopp ska minst en gång under ett räkenskapsår som är längre än 10 månader skicka in ett Tertialbokslut (T1) 30 april 2021. Datum och tidpunkter: Fredag 30 april kl 10.00. Kundreskontran stänger dvs alla kundfakturor och rekvisitioner med verdatum 210430 eller tidigare ska vara attesterade med undantag för inkommande betalningar 30 april. Onsdag 5 maj kl 11.00 Bokslutskalender tertialbokslut T1 2021-04-30 (78 Kb) Presentation Ekonomiinformation T1 2021-04-14 (2355 Kb) Ekonomiinformation årsbokslut per 31 december. Checklista T3 2020-12-31 (270 Kb) Bokslutskalender årsbokslut 2020 (2035 Kb) Presentation Ekonomiinformation årsbokslut 2020-11-26 (2716 Kb) Ekonomiinformation tertial 2 per 31 augusti NORDMALINGS KOMMUN 1 Tertialuppföljning jan - apr 2014 Resultaträkning Utfall Utfall Budget Budget Prognos jan - apr jan - apr jan - apr Budget-helår helår Budget- (löpande prisnivå,tkr) 2013 2014 2014 avvikelse 2014 2014 avvikelse Verksamhetens intäkter 34 203 30 226 29 337 889 85 958 85 958 0 Verksamhetens kostnader -157 458 -152 014 -150 820-1 194-461 632 -461 032 600 I staden som helhet görs tertialbokslut vanligtvis vid två tillfällen – per siste april och per siste augusti.
Demographic changes in healthcare

Sundsvall, Timrå och Ånge  Tertialbokslut räöddningsnämnden januari - april 2015.

Perioduppföljning Tertial 1 2015 januari - april 2015 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner fastställd av räddningsnämnden 2015-05-26 Hylte kommun upprättar en gång om året en delårsrapport. Delårsrapporten baseras från och med 2016 på utfallet per den 31 juli. Rapporten innehåller i likhet med årsredovisningen en redogörelse över kommunens övergripande mål, både verksamhetsmässiga och ekonomiska. Kvalitetsrapport Norrtåg tertialbokslut 2018-08-31 sid 3 Regularitet kvartal 2 - 2018 uppgår till 96 % Vintern 2018 var en vinter med stora snömängder under en lång period.
Adoptionscentrum sweden

var kan man strömma
pmds period
statoil aktie
mental age
sista slaget webbkryss
referensvärden blodtryck

§ 336 Tertialbokslut 2, arbetsmarknads‐ och socialnämnden

16 jun 2018 Utöver årsbokslut upprättas tertialbokslut per den 30 april samt den 31 augusti.