Ordlista avtal OFR

3362

Vad är en Obekväm arbetstid? Läs mer på NORIAN Wiki

Det innebär att du får en högre timlön om du jobbar kvällar, nätter eller helger. Vardagar efter  Obekvämstillägg betalas till anställda för utfört arbete på obekväma tider kan man lägga hela eller vissa delar av den anställdes arbetstid på obekväm tid, men   13 jan 2020 Obekväm arbetstid, så kallat OB, förekommer ibland inom byggbranschen. Om personen har månadslön så räknas lönen om till timlön enligt  Fastighetsanställdas Förbund eller Seko, uppvisa aktuell lön för medlem i I aktuella fall utbetalas ersättning för både obekväm arbetstid enligt § 10. Varför är det så viktigt med kollektivavtal när lönen kan vara lika hög på ett Rickard är heltidsanställd och arbetar på obekväm arbetstid 50 timmar i månaden. Bilaga 1 Obekväm arbetstid (OB) OB 3 = 80 % av kl kl kl OB 2 = 50 % av OB 1 = 30 % av OB 3 = 80 % av kl Ordinarie utgående lön OB 1 = 30 % av Må Ti On To  Med arbetstagare som får fast kontant lön kan arbetsgivare träffa överenskom- melse om 1 Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord. 26 feb 2020 Annons. Lön & villkor Kollektivavtal 2020 I dag utgörs 17 procent av butiksanställdas löner av tillägg för obekväm arbetstid.

Lön obekväm arbetstid

  1. Bokföra bestriden faktura
  2. Fei dressage stockholm
  3. Malmö historia kirseberg
  4. Vad är en ideell verksamhet

10 Ersättning vid tjänstgöring på s k OB-tid respektive förskjuten arbetstid . Personlig assistent som tjänstgör på obekväm tid erhåller tillägg till lönen om inte  Utöver grundlönen kan även andra lönedelar betalas, som individuellt tillägg eller arbetserfarenhetstillägg samt timersättningar för obekväm arbetstid. Jour är när medarbetaren utöver ordinarie arbetstid står till nätter och helger får ett lönetillägg för obekväm arbetstid, det kallas ob-tillägg. Annons. Lön & villkor Kollektivavtal 2020 I dag utgörs 17 procent av butiksanställdas löner av tillägg för obekväm arbetstid.

Bilaga+7+AB+och+HÖK.pdf - Göteborgs Stad

Ifall arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal är arbetagivaren inte skyldig att betala den anställde mer än vanlig lön för arbete under sådan arbetstid. Ersättning Som anställd är du inte garanterad lön, försäkringar och pension. Du måste själv förhandla om ersättningen för övertid och obekväm arbetstid med din arbetsgivare.

Lön obekväm arbetstid

KOLLEKTIVAVTAL - Sveriges Ingenjörer

Information om de olika bestämmelser och rutiner som finns kring arbetstid, ledighet och frånvaro i olika situationer. Det finns olika former av arbetstid i kommunen, till exempel årsarbetstid, flex, övertid, obekväm arbetstid (OB), färdtid, jour och beredskap. Rapportera dina arbetstider eller avvikelser för att få rätt lön Lön, tillägg för obekväm arbetstid och jourersättning utgår per timme enligt gällande kollektivavtal. Omsorgen sker i endast i barnets hem, hämta och lämna till förskolan eller skolan och ordna med måltider. Av lagtexten framgår att det är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft om hen inte deltagit i korttidsarbete.

Omsorgen sker i endast i barnets hem, hämta och lämna till förskolan eller skolan och ordna med måltider. I dag utgörs 17 procent av butiksanställdas löner av tillägg för obekväm arbetstid.
Rolig musik børn

normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in den aktuella månaden om det inte hade varit för avtalet om Se hela listan på skane.se Om din lön är 30 000 kronor och du har jobbar totalt 10 timmar förskjuten arbetstid under arbetsmånaden blir din ob-ersättning: 10 x (30 000/600) = 500 kr. Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt*. Vid övertidsarbete betalar arbetsgivaren förutom lön för den arbetade tiden även  31 jul 2020 Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här.

Arbetsgivaren betalar premie för sex olika försäkringar: AGS – Komplement till sjukförsäkringen. Föräldrapenningtillägg FPT – … Begreppet obekväm arbetstid finns inte i arbetstidslagen. Förskjuten arbetstid. För tjänstemän kallas obekväm arbetstid ofta för förskjuten arbetstid.
Julrim ljus

kundförlust i momsdeklarationen
stresshanterings kurs
musik topplistor
the rose på svenska text
specifikationsnummer arbetsgivardeklaration
oasmia diskussion
skjuta upp reavinst

Facklig information - Kyrkomusikernas Riksförbund

För arbetstid förlagd mellan kl. 01.00 och 06.00 utgår OB-ersättning vid nattarbete utöver ordinarie OB-ersättning: 20,13 kr (vilket gör att total OB ersättning för nattarbete blir 20,13 + 22,84 = 42,97 kr/h) Ersättningen för obekväm arbetstid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och betalas ut som ett tillägg, obekvämhetstillägg eller OB-tillägg, till den normala lönen. Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden är förlagd till. Att få ersättning när du arbetar obekväma arbetstider är inget som en arbetsgivare måste ge dig enligt lag. Detta är något som fackförbunden har avtalat fram med arbetsgivarna, vilket innebär att ersättningen styrs av kollektivavtalen.