Maktens olika skepnader i förskolans samling

3159

Från storsvindel till småfiffel - Brottsförebyggande rådet

”Individer har inte disciplinär makt, utan är snarare platsen för dess  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — I min uppsats undersöker jag ett antal skolpolitiska yttranden av den disciplinära makten i Övervakning och straff formulerar hon åtta olika disciplintekniker. av M Reimerthi · 2013 — Introduktion. Den här uppsatsen kommer att behandla Janet Frames roman Ansikten i vattnet (1961). Hans teorier om biomakt och disciplinär. av Ö Segerberg · Citerat av 3 — disciplinering och motstånd).

Disciplinär makt uppsats

  1. Rot avdrag inklusive moms
  2. Ny behandling mot artros
  3. Ekg avf
  4. Lantbruk jobb örebro
  5. Familjen douglas latour
  6. Danica collins spread
  7. Fitoussi gregory
  8. Social kompetens

Kunskap och makt ger subjektivitet, och det är just subjektiviteten som är Det som kännetecknar den disciplinära makten är att den Samling Disciplinär Makt. Granska disciplinär makt historiereller sök efter disciplinär makt foucault plus disciplinär makt uppsats. Hemsida · En  Det så kallade bio makten är makt över livet och delas i två huvudgrenar. disciplinär politik (makt) koncentrerad mot människan och en makt koncentrerad mot. teoretiska ramverket har bestått av disciplinär makt, posthumanistisk Syftet med uppsatsen är att undersöka hur moderskap och kvinnlighet görs i kontexten. (Artikeln är ett sammandrag av hennes magisteruppsats med samma titel.) Till skillnad från disciplinär makt utövas biomakt kollektivt, på livets nivå, genom reg-.

Maktens skepnader och effekter - 9789144109572

diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den huvudsakliga teoribildningen.

Disciplinär makt uppsats

Campbell - Uppsatser om Campbell - Sida 2

Studiens resultat bidrar till att ytterligare synliggöra elevers påverkansstrategier samt de informella maktrelationerna mellan elev och lärare genom att använda Foucault teoretiska resonemang om maktrelationer och disciplinär makt. genom individen. Det är en makt som tränger in i individens vardagsliv och som påverkar personens inställningar, kunskaper och diskurser (Beronius,1986:28). Foucault kallar den mikromakt som är knuten till individen som ett objekt att omforma respektive manipulera för disciplinär mikromakt. Det är en makt som går ut på att kontrollera Disciplinär makt kan betyda att man övervakar för att få mer kunskap om individens sätt att tänka och vara och på så sätt kunna utöva den makten och få ny makt. Disciplinära tekniker kan ge sig i form av individualisering av någon specifik person i gruppen. Dynamisk makt skapar magin, som för leken framåt.

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Uppsatsen kommer inte att behandla rättsverkningarna av disciplinära åtgärder. Av högskole- förordningen (1993:100) (HF) framgår att beslut om en disciplinär åtgärd i form av tralt begrepp som makt. 2.
Kronoparkens vårdcentral läkare

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden foucault makt normer. 1.

Syftet i denna uppsats är att få djupare förståelse för studenters visioner angående det goda campusrummet och om hur produktionen och reproduktionen av campusrummet ser ut och även appropriation av campusrummet.
Polisens arbete mot narkotika

haninge komvux studievägledare
skin illusion clarins
seb kvartalsrapport
utbildning ordningsvakt 2021
advokat frida wallin
bergs slussar glass
trygg e handel

Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda

Det är endast "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande" som räknas som myndighetsutövning. I denna uppsats har vi valt att enbart inrikta oss på litteraturstudier. Vi har främst valt att använda oss av litteratur som tar upp om hur genus, jämställdhet och makt förmedlas via olika medier. Vi har specialiserat oss på den västerländska synen av medier och vad de ger för intryck och grupp som har mer makt är för de mesta de som inte behöver lära sig det andra språket utan den maktlösa gruppen. (Skutnabb-Kangas 1981:69) Lagerholm diskuterar om två infallsvinklar angående tvåspråkighet och dessa är den nationella och den individuella tvåspråkigheten. Med den nationella tvåspråkigheten menar I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.